Shimano, HBT3000, 32 . 806473

0
35,39.
Shimano, HBT3000, , 32
. !