Schwalbe, NOBBY NIC 26x2.25 (57-559) 67TPI 660 Addix Performance . 11100896.01

0
61,14.
Schwalbe, NOBBY NIC 26x2.25 (57-559) 67TPI 660 Addix Performance
. !