Mitas 40-559 (26" x 1.50), V80 SYRINX . 10951406

0
17,39.
Mitas 40-559 (26" x 1.50), V80 SYRINX
. !