Mitas 32-559 (26" x 1.25), V80 SYRINX . 10952090

0
15,26.
Mitas 32-559 (26" x 1.25), V80 SYRINX
. !